Kamera Photo Contest

Pravila

1. ORGANIZATOR

Photo Contest "Ozivi svoje uspomene“ organizuje i provodi: Spanishmarket d.o.o. sa sjedistem u ulici Bojnicka 44, 71000 Sarajevo, ID: 4200093060001 (u daljem tekstu organizator).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje u periodu od 01.04.2017. do 31.05.2017. godine.

3. PODRUcJE ORGANIZACIJE I PROVOdjENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i sprovodi na cjelokupnom podrucju drzave Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UcEscE

U nagradnoj igri pravo ucesca imaju svi punoljetni stanovnici Bosne i Hercegovine, a ucesnici ispod 18 godina mogu ucestvovati u takmicenju uz dozvolu njihovih zakonskih predstavnika koji su odgovorni za njihovo informisanje o uvjetima nagradne igre, ukljucujuci sve saglasnosti i dozvole. U nagradnom izvlacenju sudjelovat ce sve prijave koje pristignu, sa datumom slanja najkasnije do 31.05.2017. U nagradnoj igri svaki ucesnik moze sudjelovati jedan put, te moze osvojiti samo jednu nagradu za koju ce biti izabran. Moguce je poslati samo jednu prijavu za istu fotografiju. Strogo je zabranjeno ucestvovanje u nagradnoj igri za partnere, clanove i zaposlenike kompanije Spanishmarket d.o.o. U slucaju da zaposlenik ili povezana osoba navedene kompanije pobijedi, nagrada nece biti isporucena.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje u cilju promocije, povecanja posjecenosti i angazmana pratilaca Facebook stranice Chupa Chups, te unapredjenja prodaje proizvoda ciju distribuciju na prostoru Bosne i Hercegovine vrsi Spanishmarket d.o.o.

6. NAcIN UcESTVOVANJA

Da bi ucestvovali u nagradnoj igri, ljubitelji proizvoda Chupa Chups treba da posalju 2 fotografije (slika iz djetinjstva i njena reprodukcija sada) na kojoj se nalazi ucesnik/-ica. Fotografije se upload-uju u aplikaciju koja ce biti dostupna na web stranici www.chupachups.ba. Ulaskom na aplikaciju ucesnici ce trebati upisati: ime i prezime, adresu stanovanja i kontakt telefon.

7. IZVLAcENJE I URUcIVANJE NAGRADA

Izvlacenje nagrada ce biti realizovano 02.06.2017. godine na Facebook stranici Chupa Chups gdje ce biti objavljen spisak svih dobitnika koji ce biti odabrani po kriteriju najkreativnijih fotografija. Takodjer, dobitnici ce biti obavijesteni putem Facebook-a ili kontakt telefona koji su upisali prilikom prijave na aplikaciju. Dobitnici imaju rok od 15 dana nakon primanja obavijesti da preuzmu svoju nagradu u protivnom ce se smatrati da nisu zainteresirani, te se izvlaci alternativni dobitnik. Utjesne nagrade ce biti poslane putem poste na adrese koje su dobitnici upisali na aplikaciji. Navedene nagrade se ne mogu prenositi. Ucesnik takmicenja ne moze traziti bilo koje druge nagrade osim nagrada koje se dijele u Photo contest-u "Ozivi svoje uspomene“ i ucesnik nema pravo na zalbu. Nagradu nije moguce isplatiti u gotovini ili drugom transakcijom. Nagrade se nece dodijeliti ako organizator sazna ili ima opravdanu sumnju da je ucesnik pocinio prevaru ili pokazao nedolicno ponasanje na bilo koji nacin. Ova pravila ce biti objavljena na Facebook stranici Chupa Chups.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike ili obaveze u vezi sa upotrebom nagrade. Rizik od ostecenja nagrade snosi dobitnik odmah nakon isporuke. Porez, duznosti ili druge naknade koje su dobitnici duzni platiti kao rezultat pobjede, moraju platiti sami. Organizator nije odgovoran za ove naknade. Organizator nije odgovoran za gubitak, stetu ili povredu dobitnika ili njegovih legalnih predstavnika, kao ni za stetu vlasnistva dobitnika koja se moze pojaviti u vezi sa ucescem u nagradnoj igri ili preuzimanju nagrade, te se u skladu sa ovim ne smatra odgovornim. Organizator zadrzava pravo da iz nagradne igre diskvalifikuje ili suspenduje svakog ucesnika ukoliko on/ona u bio kom trenutku i na bilo koji nacin prekrsi pravila nagradne igre. Organizator zadrzava pravo da skrati, odlozi ili otkaze igru ili promijeni uvjet koristenja u slucaju ozbiljnih razloga. Takodjer, organizator zadrzava pravo izmjene nagrade za drugu nagradu identicne vrijednosti. Samim ucescem u ovoj nagradnoj igri ucesnici prihvataju da ih ova zvanicna pravila obavezuju. Ucesnici nagradne igre su saglasni da ce dozvoliti upotrebu imena i prezimena za sve promotivne aktivnosti vezane za kampaniju Spanishmarket d.o.o. (oglasavanje, POS materijali, web stranice, PR clanci, Facebook objave) prije i poslije nagradne igre bez ikakvog dodatnog placanja.